Bedrijf & Copyright

Copyright:

Niets van deze website en de daaronder vallende pagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vormgever/auteur.

Vragen kun je aan mij richten d.m.v. het Contactformulier

Bedrijfsgegevens:                                                                                                       blauw monster gelede slurf 12x18x72

KvK: 50999524
BTW: NL086566878B01
Bank: NL47 KNAB 0726 8033 75

ANOKI Design is aangesloten bij PICTORIGHT